Home  /  Over GILO  /  Gezondheid

Gezondheid - motorische vaardigheden

Motoriek als fundamentele bouwsteen voor ontwikkeling

Via motorische activiteiten verwerft het kind de eerste ervaring en de eerste kennis over zichzelf, de wereld en anderen. Het stimuleren van de motorische ontwikkeling is daarom een eerste en noodzakelijke fase in de totale persoonlijkheidsontwikkeling.

Zelfconcept en sociaal functioneren

Via de motorische taken leert men daarenboven gedragspatronen van sociale interactie zoals: solidariteit en fair-play.

Algemene doelstellingen

 1. Het ontwikkelen van motorische vaardigheden
 2. Het ontwikkelen van een gezonde en veilige levensstijl
 3. Het ontwikkelen van het zelfconcept en het sociaal functioneren (kennis van eigen mogelijkheden en begrenzingen)

Gezondheid op onze school: praktisch

Kleuterschool

 • Vanaf de peuterklas turnen de kinderen wekelijks twee uur.
 • De afdelingen Oosterzele en Balegem beschikken over een eigen sportzaal, de kinderen van de afdeling Scheldewindeke gaan met de schoolbus naar de gemeentelijke sporthal.
 • Vanaf het tweede semester krijgen de kinderen van de derde kleuterklas zweminitiatie in het zwembad te Zottegem. Ze worden hierbij begeleid door de klasleerkracht en door de leerkracht gezondheid.
 • Jaarlijks plannen we voor kleuterschool een sportdag. Deze gaat door in onze gemeentelijke sporthal.
  Ook extra-murosactiviteiten worden georganiseerd tijdens de lesuren, onder begeleiding van de klasleerkracht. Deze activiteiten variëren jaarlijks.

Het is belangrijk dat een kind al spelend leert en ongedwongen op zijn/haar eigen tempo kan ontplooien. Een 'rapport' is hier nog niet aan de orde.

Lagere school

 • Elke klas krijgt wekelijks twee lesuren motorische vaardigheden. De lessen motorische vaardigheden worden afgewisseld door zwemmen en turnen.
 • De leerlingen kunnen een viertal keer per jaar deelnemen aan een sportactiviteit op woensdagnamiddag, dit in samenwerking met Sport Vlaanderen en Moev. Deze activiteiten zijn gratis en gebeuren onder begeleiding van de leerkrachten. Tijdens de activiteiten zijn de kinderen steeds verzekerd. Dit is een ideaal moment om kennis te maken met verschillende nieuwe sporten.
 • De kinderen van de lagere school nemen minstens 1 maal per jaar deel aan extra-murosactiviteiten.
 • De leerlingen van de eerste en tweede graad krijgen fietsvaardigheidsactiviteiten, de leerlingen van de derde graad nemen deel aan het fietsexamen dat jaarlijks wordt georganiseerd.
 • Jaarlijks wordt in de lagere school een sportdag gepland voor de kinderen.
 • Twee keer per jaar krijgen de kinderen een sportrapport. Er wordt geëvalueerd via een kindgericht evaluatiesysteem.